Na czym polega nasza praca?

Na czym polega nasza praca? Dialog nowej generacji to projekt zakładający badanie opinii młodych osób, połączone z aktywizacją społeczną, które pozwolą na stworzenie raportu badawczego zawierającego 30 rekomendacji dla rządzących w następujących sektorach: wymiar sprawiedliwości, ekologia, klimat oraz środowisko, partycypacja społeczna. Do grudnia 2021 roku planujemy przeprowadzić 3.000 ankiet wśród młodych ludzi w wieku od 15…