Idea Dialogu

Projekt Dialog nowej generacji to inicjatywa, która ma pozwolić na wypracowanie jednej strategii RP wobec młodzieży, uwzględniającej głos młodych obywateli. W tym celu niezbędne okazuje się wypracowanie metodologii pracy oraz wyodrębnienie kilku najistotniejszych kwestii dotyczących rozwoju państwa, w których polski rząd planuje szczególnie aktywnie współpracować z młodzieżą. Do sektorów tych należą: partycypacja społeczna, klimat i środowisko, wymiar sprawiedliwości.…