Analiza: Edukacja prawna w Polsce

Oddajemy w Państwa ręce drugą z serii analizę, tym razem dotyczącą edukacji prawnej w Polsce. W dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych oraz kulturowych istotnym jest wyposażenie młodego pokolenia w mechanizmy pozwalające na ukształtowanie ich postaw społecznych poprzez pogłębianie świadomości prawnej na skutek szeregu działań edukacyjnych zmierzających do znajomości podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa. Przy takim założeniu…