O organizacji Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest największą i najbardziej zróżnicowaną federacją organizacji pozarządowych reprezentującą opinie i potrzeby młodzieży w kontaktach z decydentami na poziomie krajowym. Jest to dodatkowo jedyna organizacja posiadająca status Krajowej Rady Młodzieży, w rozumieniu prawa europejskiego oraz umów międzynarodowych. PROM współtworzy Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. …

Ambasador

O organizacji wPRAWIEni to projekt społeczny organizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, który ma na celu pokazanie młodym ludziom, że prawo otacza nas na co dzień, a jego znajomość bardzo pomaga w życiu.   Celem projektu wPRAWIEni jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji oraz instytucji związanych z prawem. Projekt działa na rzecz dobra…

Ambasador

O organizacji Szkoła 2.0. to organizacja działająca na rzecz rozwoju edukacji w Polsce na różnych płaszczyznach. Szkoła 2.0 powstała pod koniec roku 2020. Pomimo upływu lat system edukacji, który jest podstawowym elementem państwa, praktycznie nie uległ postępowi. Od lat żadna władza nie wprowadzała znaczących reform, a gdy już się one pojawiały, zazwyczaj były realizowane chaotycznie…

Ambasador

O organizacji V4SDG to organizacja non-profit, kierowana przez młodych profesjonalistów z Grupy Wyszehradzkiej, których priorytetem i marzeniem jest inspirowanie do działania oraz ułatwianie współpracy w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ Visegrad for Sustainability lub V4SDG powstał, aby stać się organizacją torującą drogę do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej założyciele, czterej młodzi profesjonaliści,…

O organizacji Fundację na rzecz Praw Ucznia założył niepełnoletni uczeń. 1 czerwca 2019 r. zaczął pracę, by już dwa miesiące później jeden z jego rodziców złożył wniosek o zezwolenie małoletniemu na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zarząd zwykłego majątku. Rozprawa przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu miała miejsce 26 września 2019 r. Podczas niej rodzice małoletniego…

O organizacji Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa została utworzona 17 września 2019 roku, w drodze uchwały Rady Miejskiej. 28 listopada odbyły się wybory młodzieżowych radnych, natomiast 19 grudnia I inauguracyjna sesja. Spośród mikołowskich uczniów wybrano 21 radnych, których kadencja w radzie trwa 3 lata.  Podczas kolejnych miesięcy pracy Rady Młodzieżowej utworzono 4 komisje. Zaczynając od Komisji…

O organizacji Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra działa od 2015 roku. Zajmuje się konsultacjami i doradzaniem w zakresie działania Rady Miasta oraz Magistratu. Młodzieżowa Rada tworzy  standardy polityki młodzieżowej, wspiera i promuje aktywizacja obywatelską oraz inicjatywy społeczne. W ramach swojej działalności miedzy innymi prowadzi winobraniową strefę młodych- ChillFest. Młodzieżowa Rada stworzyła projekt konsultacji młodzieżowych „Młodzi Mówią”…

O organizacji Młodzieżowa Rada Miasta Elbląga jest nowym tworem, formalną organizacja istniejącą od 30-go maja 2019 roku. Od tego czasu wpisała się w społeczno-polityczne funkcjonowanie miasta. W maju 2019 r. odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji MRM. W jej skład wchodzi 56 uczniów z elbląskich szkół podstawowych i średnich na okres kadencji dwóch lat Młodzieżowa…

O organizacji Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w…

O organizacji Młodzieżowa Rada Krakowa powstała poprzez inicjatywę i uchwałę Rady Miasta Krakowa. Jej zadaniem jest zrzeszanie przedstawicieli samorządów szkolnych Krakowskich szkół średnich. Zajmuje się rozpatrywaniem pomysłów i problemów krakowskiej młodzieży oraz działaniem ku polepszeniu ich sytuacji na arenie miejskiej. Jest odpowiedzią Krakowa na rosnącą popularność młodzieżowych rad w Polsce. Młodzieżowi Radni są głosem młodego…