O organizacji

wPRAWIEni to projekt społeczny organizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, który ma na celu pokazanie młodym ludziom, że prawo otacza nas na co dzień, a jego znajomość bardzo pomaga w życiu.

 

Celem projektu wPRAWIEni jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji oraz instytucji związanych z prawem. Projekt działa na rzecz dobra dzieci oraz młodzieży. Odpowiada na potrzebę uświadamiania oraz wskazywania zgodnej z prawem drogi do rozwiązania wybranych problemów. Młodzież zaangażowana w projekt zajmuje się promowaniem ogólnej świadomości prawnej w wieku nastoletnim, aby wszyscy mogli wejść w dorosłe życie jako świadomi obywatele. 

 

Prawo dotyczy nas wszystkich i wpływa na nas w wielu codziennych sytuacjach. Brak tej świadomości powoduje jednak szereg problemów. Za pomocą artykułów, wywiadów, grafik projekt przekazuje mnóstwo ciekawostek z zakresu prawa, aby zainteresować i przekazać wiedzę teoretyczną w przyjemny i przystępny sposób. Dzięki czemu przełamywany jest stereotyp dotyczących prawa oraz osób z nim pracujących.