O organizacji

Szkoła 2.0. to organizacja działająca na rzecz rozwoju edukacji w Polsce na różnych płaszczyznach.

Szkoła 2.0 powstała pod koniec roku 2020. Pomimo upływu lat system edukacji, który jest podstawowym elementem państwa, praktycznie nie uległ postępowi. Od lat żadna władza nie wprowadzała znaczących reform, a gdy już się one pojawiały, zazwyczaj były realizowane chaotycznie i bez konsultacji. Celem Szkoły 2.0 jest wpływanie na polskie szkolnictwo oddolnie, przez obywateli. Jest to możliwe dzięki realizacji projektów społecznych w tym zakresie, prowadzeniu warsztaty dla nauczycieli, a przede wszystkim rozmowach ze wszystkimi zainteresowanymi osobami. 

Pomysł, realizowany jest przez Juliana Wąska oraz Maję Redę – dwójkę młodych osób, widzących problem w tym jak aktualnie wygląda nasze szkolnictwo. Na chwilę obecną w ich zespole jest kilkadziesiąt osób, które chcą mieć realny wpływ na edukację w Polsce.

Główna misja organizacji skupia się na edukacji. Członkowie organizacji podejmują działania, żeby szkoła była miejscem, do którego uczniowie przychodzą z uśmiechem, a wychodzą z przyswojoną w przyjazny sposób wiedzą. W tym celu będa wspierać uczniów, nauczycieli, dyrekcję, samorządy szkolne, pedagogów, psychologów szkolnych i cały pozostały personel. Aktualnie mają przygotowane osiem projektów, od których chcą zacząć, natomiast zdecydowanie na nich nie poprzestaną.