O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika. to organ, który działa od prawie dwudziestu lat. Rada reprezentuje młodzież miasta Rybnika, zachęca ją do działania i upowszechnia ideę samorządności. 

Radni otrzymują wsparcie od władz miasta, m.in. od prezydenta i wydziału edukacji.

Członkowie Młodzieżowej Rady realizują wiele inicjatyw, takich jak: Czapka świętego Mikołaja, która ma na celu niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, kartę MRM, która upoważnia  uczniów do uzyskania zniżek w punktach partnerskich. Zachęcają również do aktywnego włączenia się w życie rybnickich szkół organizując budżet partycypacyjny, który angażuje uczniów do tworzenia i realizowania własnych projektów.Kwota dofinansowania inicjatyw szkolnej młodzieży wynosi 10000 zł.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika bardzo mocno współpracuje z innymi Młodzieżowymi Radami z regionu- takimi jak Młodzieżowe Rady Mikołowa, Tych, Jastrzębia-Zdroju. Młodzieżowi Radni brali udział w Kongresie Młodzieżowych Rad w Gliwicach, w konferencji “Europolis” oraz w  debatach oksfordzkich “Młode Orły”. Na swoim koncie mają również uczestnictwo w projekcie “Youth Councils-advisors or activists” oraz kontynuację projektu “Youth Councils-advisors or activists together”, gdzie mieli możliwość zaprezentowania Radę na arenie międzynarodowej, wymianą dobrych praktyk, wypracowaniu rozwiązań problemów oraz kształtowaniu swoich kompetencji liderskich.