O organizacji

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest największą i najbardziej zróżnicowaną federacją organizacji pozarządowych reprezentującą opinie i potrzeby młodzieży w kontaktach z decydentami na poziomie krajowym. Jest to dodatkowo jedyna organizacja posiadająca status Krajowej Rady Młodzieży, w rozumieniu prawa europejskiego oraz umów międzynarodowych. PROM współtworzy Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. 

Do celów statutowych Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych należą m.in.: współtworzenie polityki na rzecz młodzieży; upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk; rzecznictwo interesów młodzieży, organizacji zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży wobec administracji publicznej i innych środowisk; upowszechnianie informacji oraz promocja działalności organizacji młodzieżowych, zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży oraz młodzieży niezrzeszonej; wspieranie współdziałania, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, zrzeszającymi młodzież i działającymi na rzecz młodzieży; ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi i zrzeszającymi młodzież, a partnerami za granicą; wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież.

PROM jest organizacją młodzieżową o charakterze rzeczniczym. Jego codzienna działalność opiera się na tworzeniu przestrzeni do debaty na najistotniejsze dla młodzieży tematy oraz ciągłym monitoringu legislacji i rzecznictwie. Głównym narzędziem pracy organizacji jest organizowane debat, dyskusji, paneli, warsztatów które – w oparciu o świadome wykorzystanie włączających, partycypacyjnych metod moderacji i zaangażowanie decydentów/ek i ekspertów/ek, – budują aktywność społeczną osób młodych, ale też próbują wpływać na zwiększenie realnego zaangażowania ludzi młodych w sprawy lokalne i krajowe. Za pomocą rozmowy i wypracowania rekomendacji, postulatów budujemy świadomość młodych dotyczącą odpowiedzialności za swoją przestrzeń życiową: lokalną, krajową i międzynarodową.