O organizacji

Piekarska Młodzieżowa Rada Miasta działa od 2004 roku.

Młodzieżowa Rada Miasta Piekary Śląskie to forma organizacji młodzieżowej o charakterze edukacyjno-konsultacyjnym, będąca częścią samorządu terytorialnego.  W jej skład wchodzi 14 młodzieżowych radnych, są to uczniowie piekarskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wybrani w wyborach powszechnych. Dzięki temu mogą reprezentować stanowisko młodzieży przed władzami naszego miasta.

Młodzieżowa Rada Miasta w Piekarach Śląskich wybierana jest co roku na kadencję trwającą jeden rok szkolny, zgodnie ze statutem kadencja dobiega końca z końcem roku szkolnego.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta oprócz reprezentowania swoich wyborców jest także kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz  wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży. Młodzieżowi Radni inicjują i koordynują działania na rzecz młodych mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. Rada prowadzi działalność informacyjną w zakresie funkcjonowania samorządu lokalnego. W ramach Młodzieżowej Rady młodzież może wyrażać swoją opinię w sprawach społecznych i oświatowych.