O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy jest organizacją tworzoną przez grupę młodych ludzi wybranych na reprezentantów młodzieży w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, oraz kandydatów z tak zwanych wolnych mandatów. Młodzieżowa Rada ma za zadanie być reprezentacją Tyskiej młodzieży oraz podejmować działania w celu jej aktywizacji.

 

Radni podejmują się wielu ciekawych inicjatyw takich jak różnorodne wolontariaty, turnieje Debat Oksfordzkich, pomoc przy organizacji Tyskiego konkursu ”Młode Talenty”, czy też organizowanym od początku do końca przez Młodzieżową Radę Konkursie Pisania na Komputerze.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą przełamywać schematy oraz walczyć ze stereotypami na temat młodzieży.

Młodzieżowe Forum Samorządowe to rada młodzieży o charakterze konsultacyjnym przy Burmistrzu Gminy Paczków. Jej statut uchwalono 29 grudnia 2016 r. Celem funkcjonowania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży Gminy Paczków, zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez włączenie się do działań samorządowych.

Forum reprezentuje interes młodzieży wobec organów Gminy. Do zadań Rady należy integracja środowisk młodzieży i upowszechnianie problematyki młodzieży. Radni działając na rzecz budowania dialogu z organizacjami lokalnymi, sektorem publicznym i prywatnym. Podejmują się aktywności, które przybliżają zasady działania organów Gminy. Jako przedstawiciele młodzieży przekazują i prezentują własne inicjatywy działań na rzecz młodzieży. Forum monitoruje  potrzeby młodzieży i prowadzi działania informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego.

Rada składa się z 7 osób z rożnych środowiska szkolnych:  podstawowych i ponadpodstawowych oraz z ramienia aktywistów społecznych powyżej 18 roku życia.