O organizacji

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego działa nieprzerwanie od 2017 roku. W skład Młodzieżowego Sejmiku wchodzi 62 radnych (obecnie 54) w wieku od 15 do 24 lat), którzy wybierani są w sposób losowy na podstawie zgłoszeń złożonych przez młodzieżowe rady, samorządy studenckie oraz osoby indywidualne. Kadencja radnego trwa dwa lata a co roku wymieniana jest połowa składu. Działania Młodzieżowego Sejmiku podejmowane są w celu m.in. inicjowania zmian na rzecz młodego pokolenia czy zainteresowania młodzieży tematyką związaną z samorządnością. 

Obecnie działania Młodzieżowego Sejmiku są skupione wokół 4 komisji: rewizyjnej, promocji, ds. młodzieżowych rad oraz ds. organizacji wydarzeń. Do dnia dzisiejszego zostało zorganizowanych wiele akcji, lecz warto wymienić np. Kongres Młodzieżowych Rad Miast, Gmin, Powiatów i Sołectw Województwa Śląskiego, plogging w Parku Śląskim czy inicjowanie akcji charytatywnych. Ponadto przyjęcie programu dla młodych, udział przedstawicieli MSWŚ w Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego czy sieciowanie Młodzieżowych Sejmików oraz młodzieżowych rad to również działania, z których sejmik może być dumny. 

Warto zwrócić uwagę na działania podczas pandemii, która również nie oszczędziła Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas trwania pandemii MSWŚ zorganizował Turniej Debat Oksfordzkich “Młode Orły”, akcję kopert życia dla seniorów czy akcję sadzenia drzew oraz Konkurs Plastyczny “Oczami Powstania”. Nie da się wymienić wszystkich akcji, którymi może pochwalić się Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lecz wyżej wskazano te najważniejsze wydarzenia.