O organizacji

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w 2007 roku. Jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata, a jej zasady działania i struktura wzorowane są na funkcjonowaniu rad gmin. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.

 

Cenne inicjatywy młodzieży, to m.in. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, Koncert Młodych Talentów „W Rytmie serc”, utworzenie Mapy Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi, a także utworzenie Bezpłatnej Ogólnomiejskiej sieci Internetu Bezprzewodowego Wi-Fi w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Młodzieżowi radni włączyli się w akcje przeciwko „mowy nienawiści”. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady wzięli udział i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie propagującym wybory do Parlamentu Europejskiej, którego nagrodą był wyjazd do Brukseli.