O organizacji

Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa została utworzona 17 września 2019 roku, w drodze uchwały Rady Miejskiej. 28 listopada odbyły się wybory młodzieżowych radnych, natomiast 19 grudnia I inauguracyjna sesja. Spośród mikołowskich uczniów wybrano 21 radnych, których kadencja w radzie trwa 3 lata. 

Podczas kolejnych miesięcy pracy Rady Młodzieżowej utworzono 4 komisje. Zaczynając od Komisji Rewizyjnej kontrolującej pracę prezydium, poprzez komisję do spraw ekologii, komisję do spraw promocji, która odpowiada za rozpowszechnianie działań rady oraz komisję do spraw wolontariatu, zajmującej się pomocą w akcjach dobroczynnych. 

Ważną częścią młodzieżowych rad jest współpraca z innymi ludźmi i organizacjami. Współpracujemy między innymi z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego, Polską Radą Organizacji Młodzieżowych, Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”, TDJ Foundation oraz innymi młodzieżowymi radami, głównie w województwa śląskiego. 

Dzięki współpracy i motywacji młodzieży udało im się wziąć udział lub zorganizować wiele akcji w różnych dziedzinach. Zaczęto od akcji ploginggowej “Wyzwanie Sprzątanie!” polegającej na zbiórce śmieci pozostawionych na obszarach zielonych Mikołowa. Po nastaniu pandemii akcje przeniosły się do Internetu, pierwszym tak przeprowadzonym projektem była akcja promocji oszczędzania wody „Nie olewamy suszy – 14 dni świadomości oszczędzania wody”, w trakcie której na Facebooku przez dwa tygodnie pojawiały się grafiki dotyczące faktów oraz sposobów na oszczędzanie wody. W mediach społecznościowych pojawiły się także dwie inne akcje – kampania świadomości o depresji oraz „Forma przed świętami” gdzie radni pokazywali w jaki sposób zachować dobrą kondycję fizyczną. W działaniach nie zabrakło akcji charytatywnych – MRM Mikołowa uczestniczyło między innymi w festynach oraz meczach charytatywnych na terenie miasta.Dużym sukcesem cieszyła się także akcja zbiórki wody mineralnej dla oddziału covid-owego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Z inicjatywy rady wyszło także kilka konkursów – jeden na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa oraz konkurs plastyczny dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych “Mój Mikołów”.