O organizacji

Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka to przede wszystkim ludzie zafascynowani otaczających ich światem, pragnący zrobić dużo dobrego dla innych.

Celem Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka jest przekazywanie informacji na temat potrzeb młodzieży władzom samorządowym, którym głos młodych nie jest obojętny. Młodzieżowa Rada jest więc organem o charakterze konsultacyjno-doradczym, często opiniującym projekty uchwał dotyczących spraw młodzieży. Młodzieżowa Rada działa też prężnie na rzecz promocji kultury i dbania o środowisko.

Obecnie trwa II kadencja MRMK, która liczy statutowo 33 radnych. Swoją działalność w I kadencji MRMK rozpoczęła w czerwcu 2017 roku, a pierwsze wybory odbyły się cztery miesiące później. 

Naszymi największymi sukcesami Młodzieżowej Rady są dwie duże inicjatywy – Kłodzki Dzień Młodzieży Pozytywnie Nakręconej oraz ogólnopolski challenge #dzienmisiaMRMK, w którym wzięło udział ponad 200 osób.

Młodzieżowa Rada chętnie angażuje się w akcje promujące dbanie o własne zdrowie oraz o czystość środowiska, do których zapraszani są przez  pozostałych członków z Młodzieżowych Rad z terenu całej Polski. MRMK organizuje także Gry Miejskie i liczne konkursy dla lokalnej społeczności.