O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Elbląga jest nowym tworem, formalną organizacja istniejącą od 30-go maja 2019 roku. Od tego czasu wpisała się w społeczno-polityczne funkcjonowanie miasta. W maju 2019 r. odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji MRM. W jej skład wchodzi 56 uczniów z elbląskich szkół podstawowych i średnich na okres kadencji dwóch lat

Młodzieżowa Rada jest głosem młodych i została powołana w celu artykułowania potrzeb elblążan. Jednym z jej zadań jest przekonywanie Rady Miasta, aby zajęła się realizacją projektów wypracowanych podczas obrad MRM. Ma ona być zatem swoistym łącznikiem między pokoleniami.

Rada ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Fundacją Civis Polonus. Otrzymuje wsparcie od władz miasta, m.in. od prezydentów i Rady Miasta. Brała udział w projekcje SB YCGN, który dał im możliwość wszechstronnego rozwoju oraz efektywnych działań. Kolejnym działaniem rady był Okrągły Stół, podczas którego mogli wypracować wiele wniosków, przedyskutować je z ekspertami i przedstawić je decydentom, realizowany wraz z Euroregionem Bałtyk. Jego tematem był Budżet Obywatelski. Na Spotkaniach Regionalnych wymieniali się doświadczeniami z dotychczasowych działań na terenie różnych gmin. Podczas wizyt studyjnych poznawali dobre praktyki innych państw. Przeszli dwa szkolenia – odnośnie postaw działalności MRM oraz pisania strategii. Dodatkowo brali udział w takich konferencjach jak „Blaski i cienie internetu”, czy „Europolis – miasta dla młodych”. Jako Rada reprezentują również młodzież podczas obchodów i marszów oraz działają charytatywnie.

W planach Młodzieżowej Rad jest jeszcze m.in promocję miasta oraz postaw obywatelskich, ochronę środowiska, festiwale i wiele innych.