O organizacji

Młodzieżowa Rada Krakowa powstała poprzez inicjatywę i uchwałę Rady Miasta Krakowa.

Jej zadaniem jest zrzeszanie przedstawicieli samorządów szkolnych Krakowskich szkół średnich. Zajmuje się rozpatrywaniem pomysłów i problemów krakowskiej młodzieży oraz działaniem ku polepszeniu ich sytuacji na arenie miejskiej. Jest odpowiedzią Krakowa na rosnącą popularność młodzieżowych rad w Polsce. Młodzieżowi Radni są głosem młodego pokolenia w Radzie Miasta Krakowa.

Młodzieżowa Rada Krakowa w ramach swojej działalności zorganizowała Koncert Charytatywny w który zaangażowały się również krakowskie szkoły. Jak co roku Młodzieżowa Rada Krakowa organizuje spotkanie świąteczne z krakowskimi samorządami uczniowskimi. Spotkanie służy przede wszystkim integracji środowisk młodzieżowych i wymianie doświadczeń. W spotkaniu również uczestniczą krakowscy radni oraz krakowscy aktywiści, aby pokazywać młodym możliwości aktywnego działania.

Młodzieżowa Rada jest inicjatorem Ogólnopolski Kongres Rad Młodzieżowych w Krakowie. Kongres był idealnym wydarzeniem do zawiązania i wzmocnienia współpracy między Młodzieżowymi radami miast działającymi w całej Polsce W ubiegłym roku odbył się też Ogólnopolski Kongres Ekologiczny Młodzieżowych Rad. Na kongresie młodzi radni mieli okazję zapoznać się z problemem zmian klimatycznych oraz przeprowadzić panele dyskusyjne z ekspertami na temat ochrony środowiska.