O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin została powołana w 2006 roku w celu wzmacniania obywatelskiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych. Struktura, cele i środki działania młodzieżowej rady zostały skonstruowane tak, aby wspierać rozwój młodzieży pod kątem aktywności na gruncie lokalnej społeczności oraz poznania mechanizmów demokracji. Wybory do młodzieżowej rady opierają się na tych samych zasadach, na jakich oparte są wybory do parlamentu, czy samorządu. Są tajne, bezpośrednie, równe i powszechne – każdy uczeń szkoły stanowiącej okręg wyborczy może zostać wybrany na radnego i każdy uczeń może oddać swój głos na wybranego kandydata.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin podejmuje różne inicjatywy mające na celu wzmacnianie postaw obywatelskich oraz wspieranie aktywności młodych mieszkańców Lublina. Wspiera samorządy uczniowskie w ich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji i projektów. W projekcie „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży” radni przy współpracy członków samorządów uczniowskich wypracowali kilkanaście rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie aktywności młodzieży, działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin była inicjatorem utworzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Lublina. Postulat utworzenia takiego budżetu był też jedną z rekomendacji projektu „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży”.

Młodzieżowa Rada włączyła się w realizację inicjatywy Lublin- Europejska Stolica Młodzieży 2023.