O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy jest organizacją tworzoną przez grupę młodych ludzi wybranych na reprezentantów młodzieży w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, oraz kandydatów z tak zwanych wolnych mandatów. Młodzieżowa Rada ma za zadanie być reprezentacją Tyskiej młodzieży oraz podejmować działania w celu jej aktywizacji.

 

Radni podejmują się wielu ciekawych inicjatyw takich jak różnorodne wolontariaty, turnieje Debat Oksfordzkich, pomoc przy organizacji Tyskiego konkursu ”Młode Talenty”, czy też organizowanym od początku do końca przez Młodzieżową Radę Konkursie Pisania na Komputerze.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą przełamywać schematy oraz walczyć ze stereotypami na temat młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie powstała w 2015 roku.  Najważniejszym celem istnienia MRM w Kunowie jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami samorządowymi oraz zaangażowania ich w sprawy publiczne

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Kunowie ma też swoich przedstawicieli w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnie z młodzieżą z regionu włączają się w proces współtworzenia Strategi Rozwoju Województwa 2030+. 

 

Młodzieżowi Rada Miejska w Kunowie włącza się w wiele akcji charytatywnych. Wspierają inicjatyw młodzieżowe. Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej odnowili magazyn podręczny biblioteki przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie. Był to przykład działania w dobie pandemii na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto Młodzieżowi Radni udzielają się na każdym polu i w każdej przestrzeni m.in. czynnie włączają się jako wolontariusze na każde z imprez: wakacjach dla dzieci z niepełnosprawnością, „Serdeczniku”, Dniu Dziecka, Dożynkach.