O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle jest organem samorządowym młodzieży, który tworzy 18 radnych ze wszystkich szkół podstawowych i średnich na terenie miasta. Każda placówka ma jednego reprezentanta wyłonionego w wyborach. Historia MRM w Kędzierzynie-Koźlu sięga roku 1997. Rada działała aż do 2005 roku, kiedy to miasto zawiesiło jej działalność. Rada ponownie została powołana w roku 2011 i funkcjonuje dnia dzisiejszego.

Obecna kadencja została powołana w październiku 2019 roku i od tego czasu starają się zmieniać rzeczywistość w jakiej funkcjonuje kędzierzyńska młodzież oraz doradzać władzom miasta w zakresie działań podejmowanych na rzecz młodzieży, dzieląc się na trzy komisje: ds. social media, ds. projektów i opiniowania oraz ds. kontaktu z partnerami.

MRM reprezentuje interesy najmłodszej części lokalnej społeczności. Zapewnia im też możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania ważnych dla gminy decyzji. Bardzo aktywnie włącza się w życie miasta i ma wpływ na wydarzenia, które będą się odbywały w przestrzeni miejskiej.

Swoje działania skupiają w obszarach takich jak: kultura i edukacja, sport i rekreacja, ekologia oraz zdrowy tryb życia.  Zdecydowana większość kadencji rady to czas pandemii. Nie przeszkodziło to jednak radzie w działaniu. Zrealizowali oni 3 koncerty online oraz wiele wywiadów z artystami i lokalnymi działaczami społecznymi. Stworzyli również raport nt. edukacji zdalnej w swoim mieście, a także włączali się w akcje ogólnopolskie. Współpracowali także przy organizacji Letnich Dyskusji na Forum, a także wzięli udział w II Opolskim Kongresie Młodzieży. Radni stale rozwijają swoje umiejętności działając na rzecz społeczności lokalnej.