O organizacji

Fundację na rzecz Praw Ucznia założył niepełnoletni uczeń. 1 czerwca 2019 r. zaczął pracę, by już dwa miesiące później jeden z jego rodziców złożył wniosek o zezwolenie małoletniemu na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zarząd zwykłego majątku. Rozprawa przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu miała miejsce 26 września 2019 r. Podczas niej rodzice małoletniego fundatora wyrazili pozytywne stanowisko w kwestii ustanowienia przez niego organizacji pozarządowej. Dzięki temu postanowienie sądu również na to zezwoliło. Orzeczenie uprawomocniło się 18 października 2019 r. Akt notarialny ustanawiający Fundację na rzecz Praw Ucznia został sporządzony 23 dnia tego miesiąca. Tego samego dnia do poznańskiego sądu gospodarczego wysłany został wniosek o wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Udało się go uzyskać 18 listopada 2019 r. Tak oto powstała Fundacja na rzecz Praw Ucznia — organizacja pozarządowa prowadzona przez ucznia na rzecz uczniów. Fundacja to nie jest jednak wyłącznie jej prezes. To także grono wolontariuszy, którzy zawsze są chętni, by pomóc w działaniach.

Celami fundacji są m.in: upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia, organach stojących na straży prawa i innych ważnych dziedzinach związanych z edukacją i oświatą. Wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych, prawnych, partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i naukowych, Prowadzenie wszelkiej działalności w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, podtrzymywania tradycji narodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i osób niepełnosprawnych, promocji wolontariatu oraz działalności na rzecz rodziny.