O organizacji

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy jest organizacją tworzoną przez grupę młodych ludzi wybranych na reprezentantów młodzieży w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, oraz kandydatów z tak zwanych wolnych mandatów. Młodzieżowa Rada ma za zadanie być reprezentacją Tyskiej młodzieży oraz podejmować działania w celu jej aktywizacji.

 

Radni podejmują się wielu ciekawych inicjatyw takich jak różnorodne wolontariaty, turnieje Debat Oksfordzkich, pomoc przy organizacji Tyskiego konkursu ”Młode Talenty”, czy też organizowanym od początku do końca przez Młodzieżową Radę Konkursie Pisania na Komputerze.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Tychy to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą przełamywać schematy oraz walczyć ze stereotypami na temat młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego działa od 2013 roku. Jest młodzieżowym ciałem konsultacyjnym i głosem doradczym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Sejmik działa już 7 kadencje.

 

Młodzieżowy Sejmik reprezentuje młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Bada problemy młodzieży ze wszystkich powiatów województwa, walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, zanieczyszczeniami środowiska i smogiem. Skupia się również wokół tematów związanych z systemem edukacji i kwestią nierówności. Radni proponują konkretne rozwiązania, które w formie uchwał przekazują Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego. 

 

Ich misją jest przekazywanie młodzieży wiedzy na temat tego czym zajmuje się samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Radni prowadzą szkolenia dotyczące tego jak ograniczać występowanie smogu, skutecznie dbać o ekologię oraz jak działać w stowarzyszeniach, fundacjach, czy radach młodzieżowych. Organizują coroczny Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików oraz wydarzenia wspierające działania ludzi młodych. Biorą czynny udział w posiedzeniach komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Reprezentują młodzież na wielu spotkaniach, wydarzeniach młodzieżowych  czy kongresach w kraju i za granicą, np: Dialogu pod Chmurką, Parlamencie Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, III Kongresie Negocjatorów Konferencji Akademii Samorządów Uczniowskich, Warsztatach “Time4Youth”,Sesji Młodzieżowej Sieci Regionalnej (YRN) w Hiszpanii, wymianie młodzieżowej “Volunteer Meet Up” w Gruzji. Współpracują także z innymi Młodzieżowymi Sejmikami i sektorem biznesowym.