Prezentacja raportu Dialog Nowej Generacji na YouTube!

Nagranie prezentacji raportu Dialog Nowej Generacji już dostępne na YouTube! Niniejsza publikacja wieńczy Dialog Nowej Generacji, sztandarowy projekt Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego w roku 2021. Nie oznacza to jednak, że kończy się nasza praca w obszarze wymiaru sprawiedliwości, klimatu i środowiska oraz partycypacji społecznej. Wręcz przeciwnie. Informacje i wnioski, które udało nam…

ONZ

Analiza: ONZ i zrównoważony rozwój – rola młodych ludzi.

Oddajemy w Państwa ręce analizę pt. ONZ i zrównoważony rozwój – rola młodych ludzi. W raporcie przedstawione zostały informacje na temat Agendy 2030 i przyjętych w jej ramach celów zrównoważonego rozwoju oraz roli młodych ludzi w ich realizacji. Została także poruszona kwestia wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. Niniejsza raport zawiera także przykłady działań realizowanych przez młodych…

Raport Dialog Nowej Generacji już dostępny!

Prezentowany raport jest zbiorem doświadczeń związanych z blisko roczną pracą nad projektem oraz podsumowaniem prowadzonego przez Instytut badania ankietowego. Powyższe doświadczenia udało nam się przekształcić w zbiór rekomendacji w zakresie możliwych działań służących prowadzeniu efektywnej polityki państwa na rzecz młodzieży.   Pobierz: Raport Dialog Nowej Generacji I IREPSO

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach

Czym jest i jak powstało Forum Zarządzania Internetem (IGF)? Szczyt Cyfrowy (IGF – Forum Zarządzania Internetem) jest inicjatywą ONZ, która już od 16 lat odbywa się rokrocznie. Impulsem do powstania inicjatywy był dynamiczny rozwój sieci internetowej. Głównym celem przyświecającym twórcom było stworzenie platformy wymiany idei związanych z ewolucją internetu, która zrzesza przedstawicieli wszystkich środowisk, w…

Analiza: Uwarunkowania prawne partycypacji społecznej młodzieży w Polsce

Oddajemy w Państwa ręce analizę pt. Uwarunkowania prawne partycypacji społecznej młodzieży w Polsce. Niniejsza analiza stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do pojęcia partycypacji społecznej młodzieży. Aktualnie większość regulacji prawnych ma charakter rozproszony, często nieodnoszący się do partycypowania przez tę grupę społeczną, zatem konieczne stało się przekrojowe zbadanie tychże regulacji, tak…

Partycypacja obywatelska młodzieży na YouTube!

Nagranie z wydarzenia Partycypacja obywatelska młodzieży już dostępne w serwisie YouTube! Czas pandemii jak i ostatnia nowelizacja przepisów dotyczących młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa z dnia 23 czerwca 2021 r. istotnie wpłynęły na działalność obywatelską młodzieży. Celem wydarzenia było podjęcie dyskusji i wypracowanie wspólnych kryteriów, które będą stanowiły podpowiedź dla młodych radnych…

Rekomendacje ekspertów IREPSO trafią do Prezydenta RP!

Rada ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju debatowała w czwartek o stażach dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Posiedzeniu, odbywającemu się w Belwederze, przewodniczył Doradca Prezydenta RP i jednocześnie Szef Rady ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki. W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli Bogna Janke – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Błażej Spychalski i Marcin Drewa…

Gala finałowa VI edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”

W dniu 22 listopada 2021 r. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie po raz kolejny odbyła się Gala finałowa VI edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”. Przyznawanie nagrody odbywa się co roku, począwszy od 2016 r., a jej istotą jest promowanie postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Statuetka przyznawana jest w…

Młodzi a COP na YouTube

Nagranie z wydarzenia Młodzi a COP już dostępne na kanale YouTube Instytutu IREPSO! Od 31 października do 12 listopada w Glasgow odbywała się Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu COP26. Wydarzenie, podobnie jak w poprzednich latach skupiło przedstawicieli niemal wszystkich państw świata, którzy negocjowali przyszłość naszej planety, wyznaczając stery światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata.…