Raport Dialog Nowej Generacji już dostępny!

Prezentowany raport jest zbiorem doświadczeń związanych z blisko roczną pracą nad projektem oraz podsumowaniem prowadzonego przez Instytut badania ankietowego. Powyższe doświadczenia udało nam się przekształcić w zbiór rekomendacji w zakresie możliwych działań służących prowadzeniu efektywnej polityki państwa na rzecz młodzieży.   Pobierz: Raport Dialog Nowej Generacji I IREPSO