Partycypacja obywatelska młodzieży na YouTube!

Nagranie z wydarzenia Partycypacja obywatelska młodzieży już dostępne w serwisie YouTube! Czas pandemii jak i ostatnia nowelizacja przepisów dotyczących młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa z dnia 23 czerwca 2021 r. istotnie wpłynęły na działalność obywatelską młodzieży. Celem wydarzenia było podjęcie dyskusji i wypracowanie wspólnych kryteriów, które będą stanowiły podpowiedź dla młodych radnych…