Zapraszamy organizacje i młodzieżowe rady do wzięcia udziału w Projekcie!

Pomóż nam badać opinię młodych! Dialog nowej generacji ma na celu wypracowanie rekomendacji dla władz naszego kraju w trzech kluczowych obszarach. Aby zapewnić reprezentatywność oraz ogólnopolski charakter projektu, zapraszamy do udziału Młodzieżowe Rady Gmin, Powiatów oraz Sejmiki Wojewódzkie a także organizacje młodzieżowe. W tym roku planujemy przeprowadzić 3.000 ankiet wśród młodych ludzi w wieku od…