Cykl życia projektu

01

Zdefiniowanie problemu

Brak strategii państwa wobec młodzieży a tym samym działania prowadzone wyłącznie ad hoc mogą doprowadzić do wytworzenia w młodych osobach poczucia, że nie mają żadnego wpływu na politykę państwa, którego są obywatelami.

02

Zebranie danych i analiza odpowiedzi

Projekt zakłada zebranie, opracowanie oraz analizę danych pochodzących z ankiet wypełnionych przez młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat.

03

Opracowanie rekomendacji

Zwieńczeniem projektu będzie wydanie raportu zawierającego rekomendacje w zakresie możliwych działań służących prowadzeniu efektywnej polityki państwa na rzecz młodzieży.

04

Raport

Prezentacja raportu nastąpi podczas konferencji panelowej, gdzie zostanie przedstawiony zaproszonym gościom, ekspertom, ambasadorom programu oraz przedstawicielom młodzieży!

IREPSO

O nas

Podstawą działania IREPSO jest praca na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez współpracę ze specjalistami szczególnie z dziedziny prawa oraz polityki młodzieżowej.

IREPSOsygnet-wr